ICT ontwikkelingen in het onderwijs vanaf 2015

inno2015De drie belangrijkste “Onderwijs en ICT” ontwikkelingen die ik momenteel zie zijn:

  1. ICT verandert het onderwijs daadwerkelijk
  2. Focus op ICT vaardigheden van leerkrachten
  3. Professionalisering onderwijs organisaties op het gebied van informatiemanagement

In deze blog beschrijf ik drie belangrijke “Onderwijs en ICT” ontwikkelingen die ik verwacht in 2015 (en de jaren daarna). Eerst beschrijf ik hoe innovaties precies verlopen. Daarna beschrijf ik de drie ontwikkelingen wat uitgebreider.

Hoe verlopen vernieuwingen?
Ook binnen het onderwijs verlopen innovaties conform een patroon. Grote organisaties maken al decennia gebruik van de “Wet van Diffusie van Innovaties”. Bij innovaties is het mogelijk medewerkers en organisaties in te delen in de volgende vijf groepen: innovators, pioniers, voorlopers, achterlopers en achterblijvers. Pioniers en innovators (15%) gaan op zoek naar nieuwe producten en ideeën die het onderwijs gaan veranderen. Goede ideeën en producten worden daarna door een grote groep voorlopers (34%) gebruikt en uiteindelijk volgen de achterlopers (34%) en achterblijvers (16%) vanzelf.
Model: Organiseren van Mens en ICT in het onderwijs

Organiseren ICTOAfgelopen maanden heb ik mijn website vernieuwd. Ook heb ik mijn berichten archief opgeschoond. Uiteindelijk bleven ruim dertig artikelen over die relevant en interessant zijn voor mijn website. Vervolgens heb ik nagedacht over een nieuwe categorisering van mijn artikelen. Het analyseren was een interessant proces. Ik ontdekte (nieuwe) relaties tussen de diverse thema’s, waarbij informatiemanagement steeds centraler komt te staan. Zo ontstond er een model die laat zien hoe ICT op het succesvol manier binnen het onderwijs georganiseerd kan worden. Het model is vooral gericht op de “menselijke kant” van ICT. Hierbij stemt informatiemanagement technologische randvoorwaarden af met de daadwerkelijke gebruikers (leerkrachten, OOP, directies etc.).

De 5 thema’s zijn: Visie, Deskundigheid, Informatiemanagement, Tools en het mogelijk maken van het “Nieuwe Werken”.Meerwaarde van Informatiemanagement

15062010160648CBPM_kleinRegelmatig heb ik over de meerwaarde van informatiemanagement (IM) geschreven. Het centrale thema van IM is het goed op elkaar af te stemmen van vraag en aanbod.

De volgende 10 doelstellingen van Informatiemanagement kunnen in de toekomst een grote meerwaarde hebben voor onderwijs als je IM goed optuigt . Mijn advies is om dit bovenschools, centraal te doen. De gewenste situatie betreft in de kern: continue procesverbetering en ontzorging van onderwijzend personeel.

10 doelstellingen van Informatiemanagement:

1. Continue procesverbetering
Het optimaliseren, verbeteren en vernieuwen van organisatieprocessen is de belangrijkste taak van Informatiemanagement. ICT (bijv. applicaties) ondersteunen daarbij. IM vind plaats op alle afdelingen in het onderwijs. Het proces is leidend, niet de applicatie.

2. Minder verspilling (tijd en geld)
Informatiemanagement mag nooit leiden tot bureaucratie. Het proces moet efficiënt en effectief zijn. De vraag: “Wat gaat er mis, als wij dit niet doen?” moet bij het verbeteren van processen altijd centraal staan. Daarnaast dient de vraag richting de ICT leverancier helder te zijn. Zo kan er met de beschikbare (financiële) middelen zo efficiënt mogelijk aan een oplossing worden gewerkt.Afdeling “Onderwijs & ICT” (droom of noodzaak)

images-1In mijn vorige blog schreef ik over de groei van informatiemanagement binnen het onderwijs. Ook Kennisnet geeft aan dat scholen baat kunnen hebben bij goed informatiemanagement (Margreet Vermeer, 2012). Neelie Kroes deed er deze week nog een schepje bovenop: Kroes wil meer ICT in het onderwijs.

De laatste jaren zijn scholen steeds meer bezig geweest met het outsourcen van ICT. Denk hierbij onder andere aan de producten en diensten van Skool en Heutink. Op zich is dit een goede ontwikkeling. Technisch beheer is namelijk geen corebusiness van onderwijs instellingen. Andere organisaties zijn daar veel beter in.

Toch lijkt het outsourcen van ICT niet altijd het gewenste resultaat te hebben. Hoe komt dit? Ik denk dat scholen vaak niet de juiste VRAAG stellen aan hun ICT leveranciers. Het standaard AANBOD van leveranciers wordt normaliter ingezet maar voorziet niet altijd in de daadwerkelijke behoefte van scholen.

Hoe stem je “VRAAG & AANBOD” op elkaar af? Om te beginnen moet je zorgen dat de vraag professioneel gesteld wordt. Daarnaast heb je (eigen) mensen nodig die het gesprek kunnen aangaan met de ICT leverancier.

Ik heb al enige jaren ‘een ideaalbeeld’ hoe een onderwijs instelling (liefst op bovenschools niveau) dit kan realiseren. Namelijk door middel van een afdeling “Onderwijs en ICT.