<Mark Timmermans blogt over onderwijs, opleidingen en ICT

Workshop “Onze kinderen online” (bs Lettele)

Opgeslagen in (Internet, Onderwijs en ICT, Social Media) door Mark Timmermans op 20-11-2013

Hierbij de PowerPoint van de presentatie die ik vanavond gegeven heb op de basisschool van mijn oudste zoon (Lettele)

 

Onderwijs gaat aan de slag met de didactische meerwaarde van ICT

Opgeslagen in (Internet, Onderwijs en ICT, Social Media) door Mark Timmermans op 23-09-2013

perberichttrainingICTOIn oktober start in Deventer een training “Onderwijs en ICT”. De groep met cursisten bestaat uit leerkrachten, ondersteunend personeel en management uit het primair-, en voortgezet onderwijs. De training wordt verzorgd door Mark Timmermans (allround Onderwijs en ICT specialist) en vindt plaats bij OCD Opleidingen. Binnen de training staat ICT in het onderwijsproces centraal. ICT heeft daarbij een didactische meerwaarde

Achtergrond

De onderwijswereld is de laatste jaren behoorlijk in beweging. Technologische ontwikkelingen zoals interactieve schoolborden, elektronische leeromgevingen (ELO’s) en online toepassingen geven leerkrachten en scholen nieuwe kansen.

Boekentips (Onderwijs & ICT)

Opgeslagen in (Onderwijs en ICT, Social Media) door Mark Timmermans op 14-08-2013

Afgelopen zomermaanden heb ik een twee interessante boeken gelezen die raakvlakken hebben met het thema “Onderwijs & ICT”. Het betreft de boeken: “Jongens zijn slimmer dan meisjes” van Pedro De Bruyckere en “E-learning” van Wilfred Rubens.

jongens slimmerJONGENS ZIJN SLIMMER DAN MEISJES (Pedro De Bruyckere, 2013)
en andere mythes over leren en onderwijs.

In dit boekje nemen Pedro De Bruyckere en Casper Hulshof een aantal indianenverhalen over het onderwijs onder de loep en weerlegt ze op basis van recent onderzoek. Denk hierbij aan verhalen omtrent leren, technologie in de klas, neurologie en onderwijsbeleid. Mythes zoals “nieuwe technologie veroorzaakt een revolutie in het onderwijs” & “internet maakt ons dommer” worden o.a. uitvoerig besproken en blijken niet te kloppen.

Ik vond het een leuk boekje en makkelijk te lezen. Het helpt een aantal recente ontwikkelingen in het onderwijs te relativeren. De auteurs doen dit genuanceerd, helder, beknopt en met een goede onderbouwing met wetenschappelijke referenties. Zeker een aanrader voor leerkrachten en managers in het onderwijs!

KLIK HIER voor meer informatie

e-learningE-LEARNING (Wilfred Rubens, 2013)
Trends en Ontwikkelingen

In dit boek analyseert Wilfred Rubens de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van e-learning. De afgelopen tien jaar heeft de auteur veel kennis verzameld met behulp van zijn weblog. Aan bod komen belangrijke visies en opvattingen van e-learning. Ook is er een actueel overzicht beschikbaar van de vele beschikbare leertechnologieën. Wilfred legt zoveel mogelijk de nadruk op leren en didactiek.

Ik volg de weblog van Wilfred Rubens al enkele jaren. Zijn weblog ervaar ik als leerzaam. Daarnaast is Wilfred één van de weinige bloggers die dagelijks met nieuwe berichten komt. Dit maakt het leuk om hem te volgen. Zijn kennis over digitale didactiek is nu samengevat in dit boek. Een interessant naslagwerk voor “Onderwijs en ICT” specialisten. Ik denk dat het boek voor een gemiddelde leerkracht wel lastig te lezen is en dat leerkrachten snel zullen verdwalen in alle nieuwe opvattingen, technologieën en “Onderwijs en ICT” jargon. Ik vind het wel belangrijk dat ”Onderwijs en ICT” professionals en ICT coördinatoren in het onderwijs dit boek gaan lezen. Voor hen een echte aanrader dus!

KLIK HIER voor meer informatie

Afdeling “Onderwijs & ICT” (droom of noodzaak)

Opgeslagen in (Onderwijs en ICT) door Mark Timmermans op 27-02-2013

In mijn vorige blog schreef ik over de groei van informatiemanagement binnen het onderwijs. Ook Kennisnet geeft aan dat scholen baat kunnen hebben bij goed informatiemanagement (Margreet Vermeer, 2012). Neelie Kroes deed er deze week nog een schepje bovenop: Kroes wil meer ICT in het onderwijs.

De laatste jaren zijn scholen steeds meer bezig geweest met het outsourcen van ICT. Denk hierbij onder andere aan de producten en diensten van Skool en Heutink. Op zich is dit een goede ontwikkeling. Technisch beheer is namelijk geen corebusiness van onderwijs instellingen. Andere organisaties zijn daar veel beter in.

Toch lijkt het outsourcen van ICT niet altijd het gewenste resultaat te hebben. Hoe komt dit? Ik denk dat scholen vaak niet de juiste VRAAG stellen aan hun ICT leveranciers. Het standaard AANBOD van leveranciers wordt normaliter ingezet maar voorziet niet altijd in de daadwerkelijke behoefte van scholen.

Hoe stem je “VRAAG & AANBOD” op elkaar af? Om te beginnen moet je zorgen dat de vraag professioneel gesteld wordt. Daarnaast heb je (eigen) mensen nodig die het gesprek kunnen aangaan met de ICT leverancier.

Ik heb al enige jaren ‘een ideaalbeeld’ hoe een onderwijs instelling (liefst op bovenschools niveau) dit kan realiseren. Namelijk door middel van een afdeling “Onderwijs en ICT.

Informatiemanagement groeit in het onderwijs

Opgeslagen in (Onderwijs en ICT) door Mark Timmermans op 03-01-2013

Begin 2010 heb ik een blogartikel geschreven over informatiemanagement op scholen. In dit artikel beschreef ik hoe een informatiebeleidsplan samengesteld kan worden. Inmiddels wordt informatiemanagement steeds meer gezien als “linking pin” tussen de visie van een school en hun ICT beleid.

Volgens mij kan je twee soort processen onderscheiden in het onderwijs. Het proces “onderwijs geven” is het belangrijkste proces van het onderwijs instelling. De leerkracht, die een groep kinderen graag iets wilt leren, staat daarbij centraal. Als tweede groep processen zie ik de diverse ondersteunende processen. Denk hierbij aan de processen rondom leerlingen administratie, financiën, HRM en de roostermakers. Bij de tweede groep processen speelt informatiemanagement een cruciale rol!

Onderwijs & ICT zelfscan voor onderwijzers

Opgeslagen in (Onderwijs en ICT) door Mark Timmermans op 21-09-2012

UPDATE 26/10: U kunt de scan uitproberen op www.marktimmermans.nl/onderwijs-ict-scan met de code 8294-1014-1A3E

De laatste maanden heb ik in samenwerking met een collega van Openbaar Onderwijs Zwolle en een Overijsselse softwareleverancier mijn “Onderwijs en ICT zelfscan” verder doorontwikkeld. Ik ben trots op het resultaat. Het is een bruikbare tool geworden voor leerkrachten en onderwijsinstellingen. De vragenlijst bestond al enige jaren op papier en heeft inmiddels enkele scholen geholpen bij het inventariseren van “Onderwijs en ICT” vaardigheden.

Wij hebben ons o.a. laten inspireren door het TPACK model. TPACK is een nieuwe manier om tegen ict in het onderwijs aan te kijken. Het model gaat uit van de specifieke deskundigheid van de leraar: zijn of haar vermogen om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ICT. Daarnaast hebben “vier in balans” van Kennistnet en andere “onderwijs en ICT” competentiescans ons ook geïnspireerd.

Nieuw: Training Onderwijs en ICT

Opgeslagen in (Onderwijs en ICT, Social Media) door Mark Timmermans op 05-07-2012

De onderwijswereld is de laatste jaren behoorlijk in beweging. Technologische ontwikkelingen zoals digitale schoolborden, elektronische leeromgevingen (ELO’s) en online toepassingen hebben invloed op de ICT vaardigheden van docenten.

De doelgroep is ook veranderd. Jongeren die ook wel “De Digitale Generatie” worden genoemd benaderen ICT steeds meer vanuit een emotioneel oogpunt. Voor hun is ICT er altijd al geweest. Voor docenten is ICT vaak nog nieuw en onbekend en benaderen ICT vaak vanuit een technisch oogpunt. Het verschil in beleving veroorzaakt regelmatig onduidelijkheden en verschillende verwachtingen.

Wat kan het onderwijs leren van KLM?

Opgeslagen in (Internet, Onderwijs en ICT, Social Media) door Mark Timmermans op 06-12-2011

Gisteren stond het volgende bericht in de diverse media:

KLM gaat passagiers laten kiezen naast wie ze komen te zitten aan de hand van sociale media. Als een passagier incheckt op internet kunnen de profielen van LinkedIn en Facebook gekoppeld worden. Andere passagiers kunnen zo een buurman uitkiezen met wie zij bijvoorbeeld overeenkomsten hebben. Uiteraard moeten passagiers er zelf voor kiezen deze informatie te delen. Volgens KLM is het bijvoorbeeld handig voor zakenreizigers om nieuwe contacten op te doen. KLM heeft de dienst nog niet officieel aangekondigd, maar een topman sprak over de plannen tijdens een conferentie. Begin 2012 zal een pilot gestart worden en dan zullen ook meer details volgen. (bron: nu.nl)

Ik vind dergelijke initiatieven erg interessant. Ook voor het onderwijs.

Wie werken er op een internetafdeling?

Opgeslagen in (Internet, Social Media) door Mark Timmermans op 22-07-2011

Veel organisaties weten niet precies hoe ze hun processen rondom hun websites en internetactiviteiten moeten gaan organiseren. Vooral de wat oudere managers zijn zoekende naar een juiste personele inrichting van hun “internetafdeling”. Ik begrijp dit maar al te goed. De laatste vijftien jaar is er veel gebeurd op het gebied van digitale communicatie. De ideeën omtrent het organiseren van internetactiviteiten wijzigen ook nog steeds dagelijks. Tijd voor wat duidelijkheid!

Ik vind dat een internetafdeling nooit een onderdeel mag zijn van een marketingafdeling. Internetactiviteiten worden weliswaar vaak geadopteerd door marketeers maar uit ervaring weet ik dat internet veel breder ingezet kan worden. Volgens mijn visie is een internetafdeling een zelfstandige afdeling of eventueel een onderdeel van de communicatieafdeling.

Twitter in het Ziekenhuis

Opgeslagen in (Social Media, Zorg) door Mark Timmermans op 14-01-2011

Afgelopen week stond er op Skipr.nl een artikel over de “Twitterkliniek“. Binnenkort komen een aantal ziekenhuizen bijeen om de mogelijkheden van Twitter te bespreken. Een belangrijke doel is het contact tussen patiënt en arts te verbeteren. Daarnaast denkt men dat door gebruik van Social Media een ziekenhuis kosten kan besparen.

bron cartoon: almerevandaag.nl

Als verwent Twitteraar ben ik erg benieuwd naar de uitkomsten van dit gesprek. Ik zie zeker een aantal voordelen van Social Media maar ik denk ook dat er nadelen zijn:

Zoeken:

Mark Timmermans.nl Rss
Get Adobe Flash player